ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใหม่ ศิรินวกุล"

{{ม.ป.ช.|2532}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/214/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)]เล่ม ๑๐๖ ตอน ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ หน้า ๑</ref>
{{ม.ว.ม.|2531}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/201/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]เล่ม 105 ตอน 201ง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531</ref>
{{ต.ม.|2525}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/184/2893.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]</ref>
 
== อ้างอิง ==
54,355

การแก้ไข