ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัน-ทู-โก แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 269"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
Type=ไถลออกนอกรันเวย์ |
Site=[[ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต]]|
Origin=[[ท่าอากาศยาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง]]|
Destination=[[ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต]]|
Fatalities=89 |
16,481

การแก้ไข