ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550|พ.ศ. 2550]] ||align=left| '''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]], [[อำเภอบางระกำ]], [[อำเภอบางกระทุ่ม]] และ [[อำเภอพรหมพิราม]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอชาติตระการ]], [[อำเภอวัดโบสถ์]], [[อำเภอวังทอง]] และ [[อำเภอเนินมะปราง]] || 5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และ เขต 2 เขตละ 2 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|พ.ศ. 2554]] ||align=left rowspan=2| '''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] (เฉพาะ เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลท่าทอง ตำบลบึงพระ ตำบลวังน้ำคู้ และ ตำบลวัดพริก)</br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอพรหมพิราม]] และ อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ตำบลไผ่ขอดอน ตำบลจอมทอง ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลบ้านกร่าง ตำบลหัวรอ ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง และ ตำบลบ้านป่า)</br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอวังทอง]] และ [[อำเภอเนินมะปราง]] </br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 4''' : [[อำเภอบางระกำ]], [[อำเภอบางกระทุ่ม]] และ อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ตำบลท่าโพธิ์ และ ตำบลงิ้วงาม) </br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 5''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอวัดโบสถ์]] และ [[อำเภอชาติตระการ]] ||rowspan=2| 5 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557|พ.ศ. 2557]]
|}
 
140,793

การแก้ไข