ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ"

ปี 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง “ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ” ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ จึงได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
 
ในวัน 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้กล่าว [[ปาฐกถาวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]] ถึงความตั้งใจแน่วแน่ในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถาบันอันเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงไว้
 
== รางวัลที่ได้รับ ==
6

การแก้ไข