ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าช็องจงที่ 1 แห่งโครยอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD&action=edit แก้ไข]{{ชื่ออื่น|||พระเจ้าช็องจง}}
{{ชื่ออื่น|||พระเจ้าช็องจง}}
{{ใช้ปีคศ}}
{{Infobox Korean name
}}
 
'''พระเจ้าช็องจงที่ 1 แห่งโครยอ''' ({{เกาหลี|정종|ฮันจา=定宗|MC2000=Jeongjong|MR=Chŏngjong}} ค.ศ. 923 - ค.ศ. 949) เป็นพระมหากษัตริย์ราชาองค์ที่ 3 แห่ง[[ราชวงศ์โครยอ]] (ค.ศ. 946 - ค.ศ. 949) พระนางเดิม วัง โย (왕요, 王堯) เป็นพระราชโอรสของ[[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ]] ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์โครยอ และพระนางชินมย็องซุนซ็อง (신명순성왕후, 神明順成王后) ตระกูลยู ซึ่งเป็นตระกูลขุนนางเก่าชิลลา ในค.ศ. 943 พระเจ้าแทโจสวรรคต องค์ชายวัง มู จึงขึ้นครองราชย์เป็น[[พระเจ้าฮเยจง]] แต่ด้วยที่พระเจ้าฮเยจงขาดการสนับสนุนจากพระญาติที่มีอำนาจ ทำให้ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของพระญาติของมเหสีต่างๆของพระเจ้าแทโจ ซึ่งล้วนเป็นขุนนางเก่าชิลลา<ref>http://www.koreanhistoryproject.org/Ket/C04/E0404.htm</ref> วัง คยู (왕규, 王珪) หนึ่งในขุนนางเก่าชิลลา ต้องการให้หลานของตนได้เป็นกษัตริย์ จึงยุยงพระเจ้าฮเยจงว่าองค์ชายวัง โย และองค์ชาย[[พระเจ้าควางจงแห่งโครยอ|วัง โซ]] (왕소, 王昭) สองพี่น้องจะก่อกบฏ แต่พระเจ้าฮเยจงก็ไม่ทำอะไร ในค.ศ. 945 พระเจ้าฮเยจงสวรรคต บรรดาขุนนางจึงเชิญองค์ชายวังโยขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อขึ้นครองราชสมบัติแล้ว พระเจ้าจองจงก็ไม่รอช้า ขอให้พระราชปิตุลาวังชิงยอม (왕식렴, 王式廉) แม่ทัพเปียงยางนำทัพลงมาปราบวังคยู
 
ในค.ศ. 946 พวกคิตันตั้ง[[ราชวงศ์เหลียว]] พระเจ้าช็องจงเห็นว่าพวกคิตันกำลังสะสมกำลังและอาจเป็นภัยต่อโครยอได้เหมือนที่อาณาจักรพาลแฮล่มสลาย จึงวางแผนจะย้ายเมืองหลวงไปเมืองเปียงยางเพื่อให้การปกครองชายแดนทางเหนือมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังไม่ทันจะทำสิ่งใด พระเจ้าจองจงก็สิ้นพระชนม์ไปเสียก่อนในค.ศ. 949 องค์ชายวังโซ พระราชอนุชาขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพระเจ้าควางจง
== พระราชวงศ์ ==
* '''พระราชบิดา''' [[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]] (태조)
* '''พระราชมารดา''' สมเด็จพระจักรพรรดินีพระนางเจ้าซินมยองซุนซอง ตระกูล ยู แห่ง ชุงจู (신명순성왕후 유씨)
 
* '''พระมเหสี'''
{{สืบตำแหน่ง
| ก่อนหน้า = [[พระเจ้าฮเยจง]]
| ตำแหน่ง = พระมหากษัตริย์ราชาแห่งโครยอ
| ราชวงศ์ = ราชวงศ์โครยอ
| ปี = [[พ.ศ. 1488]] - [[พ.ศ. 1492]]
ผู้ใช้นิรนาม