ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอศรีบุญเรือง"

=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอศรีบุญเรืองประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 14 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลจอมทอง]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีบุญเรือง
* '''[[เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองใหม่
* '''[[เทศบาลตำบลโนนสะอาด]] ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสะอาดทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลยางหล่อ]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางหล่อทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลหนองแก]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ (นอกเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง (นอกเขตเทศบาลตำบลจอมทอง)
2,056

การแก้ไข