ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำท่วม"

→‎ประโยชน์: เป็นต้นไม้?
(→‎ประโยชน์: เป็นต้นไม้?)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
น้ำท่วมมีผลกระทบรบกวนมากมายก่ายกองต่อถิ่นฐานและกิจกรรมเศรษฐกิจของมนุษย์(คน) อย่างไรก็ดี น้ำท่วม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง/เล็กกว่า) ยังสามารถนำมาซึ่งประโยชน์ได้ ทว่า การเติมน้ำบาดาลใหม่(ไม่เก่า) ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นและให้สารอาหารแก่ดินซึ่งขาด น้ำท่วมทำให้บางพื้นที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ดินแห้งแล้งหรือกึ่งแห้งแล้ง มีทรัพยากรน้ำที่สำคัญยิ่ง ที่ซึ่งเหตุการณ์หยาดน้ำฟ้าสามารถมีการกระจายไม่สม่ำเสมอมากตลอดทั้งวัน น้ำจืดท่วมมีบทบาทสำคัญยิ่งในการรักษาระบบนิเวศในทางน้ำไหล และเป็นปัจจัยหลักในการรักษา[[ความหลากหลายทางชีวภาพ]]ของที่ราบน้ำท่วมถึง<ref>WMO/GWP Associated Programme on Flood Management [http://www.apfm.info/pdf/ifm_environmental_aspects.pdf "Environmental Aspects of Integrated Flood Management."] WMO, 2007</ref> น้ำท่วมได้เติมสารอาหารปริมาณมากแก่ทะเลสาบและแม่น้ำซึ่งทำให้การประมงดีขึ้นเป็นเวลาสองสามปี ซึ่งยังเป็นผลของความเหมาะสมของที่ราบน้ำท่วมถึงสำหรับการวางไข่ เพราะมีการล่าน้อยและสารอาหารมาก<ref>[http://kops.ub.uni-konstanz.de/volltexte/2009/7515/pdf/2008_Wantzen_etal_An_extension_of_the_floodpulse.pdf Extension of the Flood Pulse Concept]</ref> นกและปลาได้ประโยชน์จากการเพิ่มการผลิตซึ่งเป็นผลจากน้ำท่วม<ref>[http://africa.ipsterraviva.net/2010/10/15/birdlife-soars-above-botswanas-floodplains/ Birdlife soars above Botswana's floodplains]</ref>
 
น้ำท่วมเป็นเวลานั้นสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนโบราณตามแม่น้ำ[[ไทกริส]]-[[ยูเฟรทีส]], [[ไนล์]], [[สินธุ]], [[คงคา]]และ[[แม่น้ำเหลือง]] เป็นต้นไม้ ความอยู่รอดได้สำหรับแหล่งพลังงานทดแทนได้ทางอุทกวิทยานั้นมีมากกว่าในพื้นที่น้ำมีโอกาสท่วม
 
== น้ำท่วมครั้งร้ายแรงที่สุด ==
ผู้ใช้นิรนาม