ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เวลายุโรปตะวันออก"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* [[ยูเครน]] ยกเว้น [[สาธารณรัฐไครเมีย]]
ประเทศที่เคยใช้เขตเวลายุโรปตะวันออก
* [[เบลารุส]] [[พ.ศ. 2467]]-[[พ.ศ. 2473]] และ [[พ.ศ. 2534]]-[[พ.ศ. 2554]]
* [[ตุรกี]] [[พ.ศ. 2453]]-[[พ.ศ. 2521]] และ [[พ.ศ. 2528]]-[[พ.ศ. 2559]]
* [[รัสเซีย]] เฉพาะ [[มอสโก]] [[พ.ศ. 2465]]-[[พ.ศ. 2473]] และ [[พ.ศ. 2534]]-[[พ.ศ. 2535]]
ผู้ใช้นิรนาม