ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัชระ ปานเอี่ยม"

* ประวัตินิสิตเก่าดีเด่น คณะสถาปัตย์จุฬาฯ
 
{{รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม}}
{{สมาชิกวงเฉลียง}}
{{นักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม}}
{{บุญชู}}
{{เกิดปี|2503}}
994

การแก้ไข