ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซอฟต์แวร์จำกัดสิทธิ์"

/*
(ย้อนการแก้ไขที่ 7061140 สร้างโดย 223.24.82.223 (พูดคุย))
(/*)
 
ในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดทั้งทางกฎหมายหรือทางเทคนิคดังกล่าวข้างต้นนั้น - กล่าวคือผู้ใช้มีอิสระในการใช้งาน ศึกษาการทำงาน ปรับแต่ง และแจกจ่ายซอฟต์แวร์นั้นๆ - ซอฟต์แวร์นั้นจะไม่จัดว่าเป็น proprietary software; และจัดว่าเป็นซอฟต์แวร์เสรี
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์]]
[[หมวดหมู่:ซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์]]
[[หมวดหมู่:กฎหมายคอมพิวเตอร์]]
ผู้ใช้นิรนาม