ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางปลาม้า"

ย้อนการแก้ไขที่ 7070446 สร้างโดย Potapt (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7070342 สร้างโดย ทศพล ทรวงชัย (พูดคุย))
(ย้อนการแก้ไขที่ 7070446 สร้างโดย Potapt (พูดคุย))
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดดาวทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอบางปลาม้า
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || บางปลาม้า
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,823
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,982
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,000
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,000
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,037
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,072
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,124
| align=right | 8,695
|-
| align=center |2 || โคกคราม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,213
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,261
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,299
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,303
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,295
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,325
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,327
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,314
| align=right | 7,873
|-
| align=center |3 || สาลี
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,078
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,127
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,144
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,152
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,145
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,157
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,168
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,132
| align=right | 7,181
|-
| align=center |4 || ไผ่กองดิน
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,727
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,734
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,747
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,754
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,781
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,890
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,895
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,900
| align=right | 6,961
|-
| align=center |5 || วัดดาว
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,091
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,081
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,110
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,161
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,159
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,178
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,201
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,205
| align=right | 6,212
|-
| align=center |6 || ตะค่า
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,653
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,667
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,697
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,727
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,759
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,774
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,814
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,804
| align=right | 5,822
|-
| align=center |7 || องครักษ์
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,316
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,311
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,357
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,378
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,420
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,428
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,510
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,496
| align=right | 5,551
|-
| align=center |8 || มะขามล้ม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,874
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,941
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,979
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,004
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,037
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,053
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,086
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,105
| align=right | 5,110
|-
| align=center |9 || วัดโบสถ์
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,868
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,916
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,909
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,948
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,954
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,994
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,038
| align=right | 5,030
|-
| align=center |10 || จรเข้ใหญ่
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,736
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,750
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,789
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,815
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,820
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,863
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,926
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,975
| align=right | 5,004
|-
| align=center |11 || บางใหญ่
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,493
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,522
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,533
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,549
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,576
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,551
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,539
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,544
| align=right | 4,531
|-
| align=center |12 || บ้านแหลม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,374
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,400
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,428
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,473
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,545
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,609
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,636
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,654
| align=right | 4,666
|-
| align=center |13 || วังน้ำเย็น
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,142
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,142
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,132
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,109
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,077
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,099
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,139
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,161
| align=right | 4,200
|-
| align=center |14 || กฤษณา
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,927
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,935
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,949
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,952
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,002
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,969
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,911
| align=right | 3,892
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 78,315 ||align=right style="background:#cccccc;" | 78,735 || align=right style="background:#cccccc;" | 79,080 || align=right style="background:#cccccc;" | 79,286 || align=right style="background:#cccccc;" | 79,601 || align=right style="background:#cccccc;" | 79,922 || align=right style="background:#cccccc;" | 80,247 || align=right style="background:#cccccc;" | 80,363 || align=right style="background:#cccccc;" | 80,728 ||
|}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
2,747

การแก้ไข