ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทรายทองวัฒนา"

ย้อนการแก้ไขที่ 7062482 สร้างโดย Potapt (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่ 7062482 สร้างโดย Potapt (พูดคุย))
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทองทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถาวรวัฒนาทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอทรายทองวัฒนา
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || ทุ่งทราย
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,602
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,694
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,703
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,699
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,689
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,680
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,962
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,046
| align=right | 10,111
|-
| align=center |2 || ทุ่งทอง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,326
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,280
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,241
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,247
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,225
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,187
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,151
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,154
| align=right | 7,092
|-
| align=center |3 || ถาวรวัฒนา
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,641
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,586
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,608
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,626
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,638
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,609
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,645
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,624
| align=right | 6,639
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 23,569 ||align=right style="background:#cccccc;" | 23,560 || align=right style="background:#cccccc;" | 23,552 || align=right style="background:#cccccc;" | 23,572 || align=right style="background:#cccccc;" | 23,552 || align=right style="background:#cccccc;" | 23,476 || align=right style="background:#cccccc;" | 23,758 || align=right style="background:#cccccc;" | 23,824 || align=right style="background:#cccccc;" | 23,842 ||
|}
 
 
{{อำเภอจังหวัดกำแพงเพชร}}
2,747

การแก้ไข