ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอจัตุรัส"

ย้อนการแก้ไขที่ 7062993 สร้างโดย Potapt (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7062993 สร้างโดย Potapt (พูดคุย))
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวโคก (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคก)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลส้มป่อยทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอจัตุรัส
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || ละหาน
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,738
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,782
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,759
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,711
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,727
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,730
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,756
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,784
| align=right | 12,797
|-
| align=center |2 || บ้านกอก
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,173
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,137
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,161
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,188
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,172
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,191
| align=right | 11,185
|-
| align=center |3 || บ้านขาม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,192
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,227
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,227
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,206
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,247
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,262
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,265
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,291
| align=right | 8,323
|-
| align=center |4 || หนองบัวบาน
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,074
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,180
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,212
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,243
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,244
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,263
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,298
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,302
| align=right | 8,309
|-
| align=center |5 || กุดน้ำใส
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,844
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,883
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,862
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,901
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,924
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,928
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,979
| align=right | 7,956
|-
| align=center |6 || หนองบัวใหญ่
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,390
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,407
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,382
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,384
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,349
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,325
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,337
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,401
| align=right | 7,400
|-
| align=center |7 || ส้มป่อย
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,261
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,276
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,298
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,371
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,347
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,304
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,345
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,364
| align=right | 7,368
|-
| align=center |8 || หนองบัวโคก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,150
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,118
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,093
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,011
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,975
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,976
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,896
| align=right | 6,865
|-
| align=center |9 || หนองโดน
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,647
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,674
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,713
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,728
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,746
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,747
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,752
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,728
| align=right | 5,721
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 75,419 ||align=right style="background:#cccccc;" | 75,720 || align=right style="background:#cccccc;" | 75,697 || align=right style="background:#cccccc;" | 75,798 || align=right style="background:#cccccc;" | 75,783 || align=right style="background:#cccccc;" | 75,706 || align=right style="background:#cccccc;" | 75,865 || align=right style="background:#cccccc;" | 75,936 || align=right style="background:#cccccc;" | 75,924 ||
|}
 
== การศึกษา ==
ตัวอำเภอจัตุรัสอยู่ในเขตการบริหารของเทศบาลตำบล 2 แห่ง คือ
# '''เทศบาลตำบลจัตุรัส''' เขตชุมชนเมืองใหม่ เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการอำเภอจัตุรัส ย่านเศรษฐกิจหลัก และสถานที่สำคัญได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหลวงบรรเทา (ศาลหลักเมืองจัตุรัส) ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" สนามกีฬากลางอำเภอ สถานีรถไฟจัตุรัส ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ตลาดสดเทศบาลตำบลจัตุรัส สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานที่ดินจังหวัด เป็นต้น
# '''เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่''' เขตชุมชนเมืองเก่า ย่านเศรษฐกิจรอง และสถานที่สำคัญได้แก่ โรงพยาบาลจัตุรัส ศาลเจ้าพ่อพระยาพญานรินทร์สงคราม (เจ้าเมืองสี่มุมคนแรก) ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นต้น
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
1,238

การแก้ไข