ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางบ่อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเปร็งทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองนิยมยาตราทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอบางบ่อ
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || บางบ่อ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,858
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,161
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,213
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,206
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,147
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,103
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,292
| align=right | 24,474
|-
| align=center |2 || คลองด่าน
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,993
| style="background-color:#f96;" align="right"| 29,109
| style="background-color:#f96;" align="right"| 29,165
| style="background-color:#f96;" align="right"| 29,183
| style="background-color:#f96;" align="right"| 29,286
| style="background-color:#f96;" align="right"| 29,400
| style="background-color:#f96;" align="right"| 29,422
| style="background-color:#f96;" align="right"| 29,505
| align=right | 29,771
|-
| align=center |3 || บางเพรียง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,883
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,869
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,150
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,582
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,321
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,997
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,716
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,389
| align=right | 14,944
|-
| align=center |4 || บางพลีน้อย
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,144
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,115
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,086
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,068
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,139
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,125
| align=right | 9,199
|-
| align=center |5 || บ้านระกาศ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,685
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,664
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,645
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,700
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,656
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,617
| align=right | 6,632
|-
| align=center |6 || เปร็ง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,269
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,268
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,289
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,277
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,250
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,214
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,196
| align=right | 4,247
|-
| align=center |7 || คลองสวน
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,268
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,318
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,338
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,365
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,261
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,336
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,272
| align=right | 3,213
|-
| align=center |8 || คลองนิยมยาตรา
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,195
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,181
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,117
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,075
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,042
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,016
| align=right | 3,013
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 106,268 ||align=right style="background:#cccccc;" | 109,951 || align=right style="background:#cccccc;" | 109,281 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,746 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,264 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,510 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,840 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,171 || align=right style="background:#cccccc;" | 105,647 ||
|}
 
== การคมนาคม ==
1,238

การแก้ไข