ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพนมดงรัก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| คำขวัญ = ปราสาทเก่า ทิวเขางาม อ่างน้ำใส ใฝ่วัฒนธรรม
}}
'''อำเภอพนมดงรัก''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดสุรินทร์]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจีกแดกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาเมียงทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอพนมดงรัก
 
! [[ พ.ศ. 2558]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2557]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2556]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! [[พ.ศ. 2555]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2554]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2553]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2552]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! [[พ.ศ. 2551]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
|-
| align=center |1 || บักได
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,498
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,433
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,299
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,215
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,178
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,147
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,994
| align=right | 11,945
|-
| align=center |2 || ตาเมียง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,661
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,626
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,566
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,493
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,363
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,375
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,216
| align=right | 10,099
|-
| align=center |3 || จีกแดก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,893
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,810
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,808
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,729
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,722
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,683
| align=right | 7,650
|-
| align=center |4 || โคกกลาง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,794
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,787
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,876
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,883
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,867
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,853
| align=right | 6,835
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 37,846 || align=right style="background:#cccccc;" | 37,695 || align=right style="background:#cccccc;" |37,551 || align=right style="background:#cccccc;" | 37,399 || align=right style="background:#cccccc;" | 37116 || align=right style="background:#cccccc;" | 37,111 || align=right style="background:#cccccc;" |36,746 || align=right style="background:#cccccc;" |36,529 ||
|}
 
 
== เศรษฐกิจ ==
130,086

การแก้ไข