ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางซ้าย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''อำเภอบางซ้าย''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งในจังหวัด[[พระนครศรีอยุธยา]]เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2491 ได้แยกการปกครองออกจากอำเภอเสนา เป็นกิ่งอำเภอบางซ้าย และได้มีการราชยกฐานะจากกิ่งอำเภอบางซ้าย เป็นอำเภอบางซ้าย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2500 พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอบางซ้ายเป็นทุ่งนา อาชีพส่วนใหญ่ของคนอำเภอบางซ้าย คือเกษตรกรรม
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอบางซ้ายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทพมงคลทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังพัฒนาทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภอบางซ้าย
 
! [[ พ.ศ. 2559]]
 
! [[ พ.ศ. 2558]]
 
! [[พ.ศ. 2557]]
 
! [[พ.ศ. 2556]]
 
! [[พ.ศ. 2555]]
 
! [[พ.ศ. 2554]]
 
! [[พ.ศ. 2553]]
 
! [[พ.ศ. 2552]]
 
! [[พ.ศ. 2551]]
|-
| align=center |1 || ปลายกลัด
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,547
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,573
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,595
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,624
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,641
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,727
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,706
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,716
| align=right | 4,722
|-
| align=center |2 || เทพมงคล
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,842
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,844
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,811
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,827
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,847
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,870
| align=right | 3,863
|-
| align=center |3 || บางซ้าย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,439
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,403
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,409
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,436
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,408
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,412
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,418
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,470
| align=right | 3,378
|-
| align=center |4 || ตาเล่า
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,853
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,843
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,843
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,857
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,851
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,846
| align=right | 2,836
|-
| align=center |5 || แก้วฟ้า
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,424
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,428
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,460
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,474
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,473
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,451
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,475
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,476
| align=right | 2,526
|-
| align=center |6 || วังพัฒนา
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,291
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,315
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,304
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,299
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,299
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,307
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,332
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,327
| align=right | 2,304
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 19,396 ||align=right style="background:#cccccc;" | 19,392 || align=right style="background:#cccccc;" | 19,455 || align=right style="background:#cccccc;" | 19,501 || align=right style="background:#cccccc;" | 19,499 || align=right style="background:#cccccc;" | 19,585 || align=right style="background:#cccccc;" | 19,664 || align=right style="background:#cccccc;" | 19,705 || align=right style="background:#cccccc;" | 19,629 ||
|}
 
==สถานศึกษา==
133,928

การแก้ไข