ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิษวิทยา"

เพิ่มขึ้น 32 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
2.ทางระบบทางเดินหายใจ<br />
3.ทางผิวหนัง<br />
3.การดมกลิ่น<br />
<br />
 
'''การได้รับสารพิษแบบเฉียบพลัน''' (Acute exposure) หมายถึง การได้รับสารพิษในปริมาณมากในระยะเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จะเป็นการฉีดเข้าช่องท้อง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง การกิน หรือการทาที่ผิวหนังโดยตรง เป็นต้น<br />
ผู้ใช้นิรนาม