ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคเธอรินแห่งอะเล็กซานเดรีย"

ป้ายระบุ: เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ตามตำนานกล่าวว่าแคเธอรินได้เดินทางไปเยี่ยมจักรพรรดิแม็กเซนเชียสของ[[จักรวรรดิโรมัน]]เพื่อไปโน้มน้าวจักรพรรดิให้เห็นว่าการลงโทษผู้นับถือคริสต์ศาสนาเป็นสิ่งที่ผิด แคเธอรินสามารถชักชวนให้จักรพรรดินีและบรรดานักปราชญ์ผู้ที่ถูกส่งตัวมาโต้เถียงกับเธอให้เปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนา แต่ทุกคนที่เปลี่ยนศาสนาก็ถูกสังหารหมด<ref name="orthodox" /> เมื่อจักรพรรดิแม็กเซนเชียสไม่สามารถเปลี่ยนใจแคเธอรินได้ พระองค์ก็สั่งให้จับแคเธอรินไปขัง แต่ผู้มาเยี่ยมกลับเปลี่ยนศาสนากันไปตาม ๆ กัน จักรพรรดิจึงสั่งประหารชีวิตแคเธอรินบนกงล้อที่มีดาบเสียบที่ใช้เป็นเครื่องมือทรมาน แต่เมื่อแคเธอรินแตะล้อๆ ก็หัก พระจักรพรรดิจึงทรงสั่งให้ตัดหัวแคทเธอรินแทน
 
หลังจากที่แคเธอรินถึงแก่มรณกรรม[[ทูตสวรรค์]]ก็นำร่างของแคเธอรินไปยังภูเขาไซนายซึ่งต่อมาเป็นสถานที่ที่[[จักรพรรดิจัสติเนียน]]แห่ง[[จักรวรรดิโรมันตะวันออก]] สร้างอารามเซนต์นักบุญแคเธอรินเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 6 อารามนี้ก็ยังเป็นที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ และเป็นสถานที่ที่มีมีความสำคัญทาง[[ศิลปะศาสนาคริสต์|ศิลปะ]]และ[[สถาปัตยกรรมทางศาสนาคริสต์]]และเป็นที่สะสม[[หนังสือวิจิตร]] ปัจจุบันอารามแห่งนี้อยู่ในการปกครองดูแลของศาสนจักร[[ออร์ทอดอกซ์|อีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์]] <ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Catherine's_Monastery</ref>
 
สัญลักษณ์ของแคเธอรินคือล้อที่มีปุ่มแหลมรอบซึ่งมาเรียกกันว่าล้อแคทเธอริน วันฉลองนักบุญแคทเธอรินตกวันที่ 25 พฤศจิกายน แต่[[ศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย]]ฉลองกันวันที่ 24 พฤศจิกายน เพราะ[[จักรพรรดินีแคเธอรินมหาราช]]แห่งรัสเซียไม่ต้องการให้ฉลองวันเดียวกันกับการฉลองวันถวายตัวของพระแม่มารี
791

การแก้ไข