ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

== รายนามผู้บริหารโรงเรียนบุญวัฒนา ==
{|class="PrvPe0b"
! width="50" style="background: pink;text-align: center;"| ลำดับ
!
! width="200" style="background: pink;text-align: center;"| รายนาม
! width="200" style="background: pink;text-align: center;"| ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง|
! width="200" style="background: pink;text-align: center;" |
!
|-
| 1
| 1 || นายเทอดศักดิ์ รัตนมณี || พ.ศ. 2516 - 2519
||| นายเทอดศักดิ์ รัตนมณี || พ.ศ. 2516 - 2519
|
|-
| 2
| 2 || นายไพรัตน์ สุวรรณแสง || พ.ศ. 2519 (ก.พ.) - 2519 (ต.ค.)
||| นายไพรัตน์ สุวรรณแสง || พ.ศ. 2519 (ก.พ.) - 2519 (ต.ค.)
|
|-
| 3
| 3 || นายครรชิต ตรานุชรัตน์ || พ.ศ. 2519 - 2532
||| นายครรชิต ตรานุชรัตน์ || พ.ศ. 2519 - 2532
|
|-
| 4
| 4 || นายล้วน วรนุช || พ.ศ. 2532 - 2535
||| นายล้วน วรนุช || พ.ศ. 2532 - 2535
|
|-
| 5
| 5 || นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์ ||พ.ศ. 2535 - 2543
||| นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์ ||พ.ศ. 2535 - 2543
|
|-
| 6
| 6 || นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง || พ.ศ. 2543 - 2547
||| นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง || พ.ศ. 2543 - 2547
|
|-
| 7
| 7 || นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย || พ.ศ. 2547 - 2549
||| นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย || พ.ศ. 2547 - 2549
|
|-
| 8
| 8 || นายมโน ศรีวัฒนพงศ์ || พ.ศ. 2549 - 2555
||| นายมโน ศรีวัฒนพงศ์ || พ.ศ. 2549 - 2555
|
|-
| 9
| 9 || นายสมัคร ไวยขุนทด || พ.ศ. 2556 - 2557
||| นายสมัคร ไวยขุนทด || พ.ศ. 2556 - 2557
|
|-
| 10
| 10 || นายลัดทา ชนะภัย || พ.ศ. 2557 (มี.ค.) - 2557 (ก.ย.)
||| นายลัดทา ชนะภัย || พ.ศ. 2557 (มี.ค.) - 2557 (ก.ย.)
|
|-
| 11
| 11 || นายอนันต์ เพียรเกาะ || พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
||| นายอนันต์ เพียรเกาะ || พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
|
|}
{| class="wikitable"
 
! rowspan="2" |<blockquote>ลำดับที่</blockquote>
{| cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
! rowspan="2" |<blockquote>รูปภาพ</blockquote>
|- style="background:#cccccc"
! rowspan="2" |<blockquote>ชื่อ-สกุล</blockquote>
| '''ลำดับ''' || '''รูป''' || '''รายนาม''' || width=15%|'''เริ่มวาระ''' || colspan="2" width=15%|'''สิ้นสุดวาระ'''
! colspan="2" |<blockquote>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</blockquote>
{{Autotable5 |headers=yes | numfmt=style="background-color:#E9E9E9"
|-
| [[ไฟล์:phrakiao.png|70px]] | '''ไพศาล มีสวัสดิ์ '''<br> | [[พ.ศ. 2552]] | [[พ.ศ. 2559]] |
!<blockquote>ตั้งแต่</blockquote>
| [[ไฟล์:phrakiao.png|70px]] | '''สมยศ ระย้าอินทร์ '''<br> | [[พ.ศ. 2559]] (เป็นการชั่วคราว) | [[พ.ศ. 2560]] |
!<blockquote>สิ้นสุด</blockquote>
| [[ไฟล์:phrakiao.png|70px]] | '''เชาวลิต เกิดกลาง '''<br> | [[พ.ศ. 2560]] | - |
|-
}}
|
|[[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนาB.png|thumb|93x93px]]
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|}
 
76

การแก้ไข