ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสังขละบุรี"

(ย้อนการแก้ไขที่ 6061549 สร้างโดย 115.87.213.30 (พูดคุย))
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[รัฐมอญ]] [[รัฐกะเหรี่ยง]] ([[ประเทศพม่า]]) และ[[อำเภออุ้มผาง]] ([[จังหวัดตาก]])
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอทองผาภูมิ]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภออุ้มผาง]] ([[จังหวัดตาก]]) และ[[อำเภอทองผาภูมิ]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[เขตตะนาวศรี]] ([[ประเทศพม่า]])
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม