ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

(ลบเนื้อหาที่ไม่ควรมี)
[[สีน้ำเงิน|{{color box|#001b66}}]] '''คณะบุษกร''' สีน้ำเงิน และได้นำ "ดอกบัว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> หอประชุม 20 ปี บุญวัฒนา
 
[[สีแสด|{{color box|#ff8300}}]] '''คณะทองกวาว''' สีแสด และได้นำ "ดอกทองกวาว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> ลานเพลิน-
 
[[สีแดงม่วง|{{color box|#e000009966FF}}]] '''คณะปัทมาม่วงมณีรัตน์''' สีแดงม่วง และได้นำ "ดอกบัวม่วงมณีรัตน์" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> ลานธรรม
 
[[สีเขียวอ่อน|{{color box|#99e000}}]] '''คณะการเวก''' สีเขียวอ่อน และได้นำ "ดอกการเวก" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> การเวก 1
[[สีเหลือง|{{color box|#ffed89}}]] '''คณะราชพฤกษ์''' สีเหลือง และได้นำ "ดอกราชพฤกษ์" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> อาคารศิลปะ
 
[[สีฟ้าชมพู|{{color box|#7cdaffFF6699}}]] '''คณะราชาวดีบัวชมพู''' สีฟ้าชมพู และได้นำ "ดอกราชาวดีดอกบัว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> โรงอาหารลานดนตรี
 
โดย '''คณะม่วงมณีรัตน์ และ คณะบัวชมพู''' เป็นคณะใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เนื่องจาก คณะเดิมเป็นสีประจำโรงเรียนคือ
 
'''คณะราชาวดี และ คณะปัทมา ที่เป็นสีฟ้าและสีแดง '''
 
==กิจกรรมนักเรียนภายในโรงเรียนบุญวัฒนา==
76

การแก้ไข