ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กำลังกึ่งทหาร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ตัวอย่าง ==
* กองกำลังทหารนอกแบบ (irregular military) เช่น [[กองกำลังอาสาสมัคร]] (militia) [[กองโจร]] ฯลฯ
* กองกำลังสนับสนุน (auxiliary force) ของกองทัพ
* [[ตำรวจ]]บางประเภท เช่น [[ตำรวจกองหนุน]] (auxiliary police)
* กองกำลังปกป้องหรือพิทักษ์ชายแดน (border guard)
* กองกำลังความมั่นคงที่มีสถานะทางทหารไม่ชัดเจน เช่น [[กองกำลังภายใน]] (internal troop) ของรัสเซีย
* องค์การนักเรียนนายทหารเยาวชนซึ่งไม่มีบทบาทในยามสงคราม เช่น [[เหล่านักเรียนนายทหารแห่งชาติ]]ของอินเดีย
* อื่น ๆ เช่น [[ชุทซ์ชทัฟเฟล]] (เอสเอส) ของ[[นาซีเยอรมนี]]
138

การแก้ไข