ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง|name=พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|ชื่อสิ่งก่อสร้าง=พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย|ชื่อภาษาอื่น=Chulalongkorn University Museum|ภาพ=CU-Museum4-2017.jpg|คำบรรยายภาพ=พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|สิ่งก่อสร้าง=พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ภายในมหาวิทยาลัย|เมืองที่ตั้ง=[[เขตปทุมวัน]], [[กรุงเทพมหานคร]]|ประเทศที่ตั้ง=[[ประเทศไทย]]|ปีสร้าง=|ผู้สร้าง=[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]|ปีรื้อ=|ปีบูรณะ=|ผู้บูรณะ=|แบบสถาปัตยกรรม=[[สถาปัตยกรรมสมัยใหม่]]|โครงสร้าง=|ขนาด=3,134.05 ตารางเมตร|รายละเอียดอื่น=|สถาปนิก=|วิศวกร=|ตกแต่งภายใน=|สวน=|ผู้ออกแบบผู้อื่น=|รางวัล=|สิ่งที่น่าสนใจ=|พิกัดภูมิศาสตร์={{Coord|13.739672|N|100.532390|E|type:edu_region:TH|display=inline,title}}|เว็บไซต์=|หมายเหตุ=}}'''พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย''' เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง[[นิทรรศการ]]ถาวร เกี่ยวกับภาพรวมของ[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]ในด้านต่าง ๆ ทั้งผลงานอันเกิดจาก[[การวิจัย]] และ[[องค์ความรู้]]ที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตขึ้น ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย พัฒนาการทางด้านกายภาพ ความเป็นอยู่ของนิสิต ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมไทย<ref>"อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย." พิพิธภัณฑ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Accessed April 10, 2017. http://www.chula.ac.th/th/archive/museum/3577.</ref>
 
อาคารแห่งนี้ เดิมเป็นอาคารเรียนของภาควิชาเคมี [[คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ชื่อว่า อาคารเคมี 3 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น<ref>"ข้อมูลอาคาร พิพิธภัณฑ์จุฬา | สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย." ข้อมูลอาคาร พิพิธภัณฑ์จุฬา | สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Accessed April 10, 2017. http://www.prm.chula.ac.th/cen081.html.</ref> ได้รับการปรับปรุงเป็น[[พิพิธภัณฑ์]]เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมีขึ้นในปี [[พ.ศ. 2560]] ตัวอาคารได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย ลดความปิดทึบของตัวอาคาร[[คอนกรีตเสริมแรง|คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม]] โดยใช้[[กระจก]]กับโครงสร้าง[[เหล็ก]] และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อกับผู้ชมทุกกลุ่ม(Universal Design)
1,791

การแก้ไข