ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป''' ({{lang-en|Court of Justice of the European Union: CJEU}}) เป็น[[สถาบันสหภาพยุโรป|สถาบัน]]หนึ่งของ[[สหภาพยุโรป]] มีสถานะเหนือชาติ (supranational) เป็นหน่วยงานหลักทางตุลาการสำหรับสหภาพยุโรป กำกับดูแลการใช้และตีความ[[กฎหมายสหภาพยุโรป]]ให้เป็นไปโดยเอกภาพ โดยร่วมมือกับสถาบันตุลาการระดับชาติของรัฐสมาชิก<ref name="Curia - CJEU General Presentation" /> นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ยุติกรณีพิพาทระหว่างรัฐบาลระดับชาติและสถาบันอื่นของสหภาพยุโรป ทั้งสามารถดำเนินคดีต่อสถาบันต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปแทนบุคคลหรือองค์กรซึ่งถูกละเมิดสิทธิ<ref name="Europa CJEU Overview">{{cite web|title=Court of Justice of the European Union (CJEU)|url=http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm|website=Europa|publisher=Europa|accessdate=23 October 2015}}</ref>
{{Infobox high court
| court_name = ศาลแห่งสหภาพยุโรป
| native_name = ''Cour de justice de l'Union européenne''
| image = Emblem of the Court of Justice of the European Union.svg
| imagesize = 160px
| caption = ตราประจำศาล
| Acronyms =
| established = พ.ศ. 2495
| country = {{flagcountry|EU}}
| location = [[ลักเซมเบิร์ก]]
| coordinates = {{Coord|49|37|15.41|N|6|8|28.48|E}}
| type =
| authority =
| terms =
| positions =
| website =
| chiefjudgetitle = [[ศาลยุติธรรมยุโรป]] <br> [[ศาลชั้นต้นยุโรป]] <br> [[ศาลปกครองยุโรป]]
| chiefjudgename =
| termstart =
| termend =
| termend2 =
| chiefjudgetitle2 =
| chiefjudgename2 =
| termstart2 =
| termend3 =
| termend4 =
}}
'''ศาลแห่งสหภาพยุโรป''' ({{lang-en|Court of Justice of the European Union}}, ย่อ: '''CJEU''') เป็นสถาบันยุติธรรมของ[[สหภาพยุโรป]] มีหน้าที่พิจารณาคดีตามสนธิสัญญา ข้อบัญญัติ และกฎหมายของสหภาพยุโรป มีที่ทำการอยู่ใน[[ลักเซมเบิร์ก]] เมื่อแรกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2495 ประกอบด้วยเพียงศาลเดียวซึ่งใช้ชื่อว่า '''ศาลประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป''' จนเมื่อ[[สนธิสัญญาลิสบอน]]ใช้บังคับ ก็กลายเป็นศาลแห่งสหภาพยุโรป อันประกอบด้วยสามศาลด้วยกันคือ ศาลยุติธรรม (ศาลสูง), ศาลชั้นต้น และ ศาลปกครอง<ref>ข้อ 19 แห่ง[[สนธิสัญญาลิสบอน|สนธิสัญญาว่าด้วยสหภาพยุโรป]]: ''The Court of Justice of the European Union shall include the Court of Justice, the General Court and specialised court.''</ref><ref name="Curia - CJEU General Presentation">{{cite web|title=General Presentation|url=http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/|website=Curia|publisher=Europa|accessdate=23 October 2015}}</ref>
 
ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปออกนั่งบัลลังก์ ณ [[นครลักเซมเบิร์ก]] [[ราชรัฐลักเซมเบิร์ก]] เป็นระบบศาลที่มีลักษณะเฉพาะตัว (''sui generis'') ประกอบด้วยศาลอิสระสองศาล คือ [[ศาลยุติธรรมยุโรป|ศาลยุติธรรม]] (Court of Justice) และศาลกลาง (General Court)<ref>Article 19 [[Treaty on European Union|TEU]]: ''The Court of Justice of the European Union shall include the Court of Justice, the General Court and specialised court.''</ref><ref name="Curia - CJEU General Presentation" /> อนึ่ง ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปยังเคยมีคณะตุลาการราชการพลเรือน (Civil Service Tribunal) ซึ่งดำรงอยู่ในช่วง ค.ศ. 2005–2016<ref>{{cite book|title=Malta u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea|date=2014|publisher=[[Publications Office of the European Union]]|location=[[Luxembourg]]|isbn=978-92-829-1733-6|oclc=904335289|url=https://mjcl.gov.mt/en/justice/Documents/198883_2013%2010057_10_YEARS_MALTA_IN_EU_FINAL.pdf|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160403085413/https://mjcl.gov.mt/en/justice/Documents/198883_2013%2010057_10_YEARS_MALTA_IN_EU_FINAL.pdf|archivedate=3 April 2016|language=Maltese|page=412}}</ref>
ศาลแห่งสหภาพยุโรปเป็นองค์กรที่มีหน้าที่พิจารณาคดี วินิจฉัยบทบัญญัติ ตลอดจนสอดส่องกิจกรรมและการทำงานต่าง ๆ ของทั้งเอกชนและรัฐบาลในอียู เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในกรอบกฎหมายและสนธิสัญญาของสหภาพยุโรป โดยมีการทำงานร่วมกับศาลของแต่ละประเทศสมาชิกอียู นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างองค์กรของอียูเองกับรัฐบาล หรือแม้แต่รัฐบาลต่อรัฐบาล
 
ศาลแห่งสหภาพยุโรปมีอำนาจที่จะบังคับบุคคล, บริษัท, องค์กร หรือแม้แต่สถาบันของอียูใด ๆ ก็ตามที่ฝ่าผืนบทบัญญัติอียู <ref name="Europa CJEU Overview">{{cite web|title=Court of Justice of the European Union (CJEU)|url=http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm|website=Europa|publisher=Europa|accessdate=23 October 2015}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
18,078

การแก้ไข