ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักเรียน"

\ˈmid-lər, ˈmi-dəl-ər\
(โข่ง is a misspelling of โค่ง)
(\ˈmid-lər, ˈmi-dəl-ər\)
* '''โซโฟมอร์''' (sophomore) คือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มาจากรากศัพท์[[ภาษากรีก]] "โซโฟส" (sophos) ที่แปลว่า ฉลาด และ "มอรอส" ที่แปลว่า โง่ ซึ่งกล่าวเป็นนัยว่าเป็นช่วงปีที่มีการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก
* '''จูเนียร์''' (junior) คือนักศึกษาชั้นปีที่ 3
* '''มิดเดิลร์เลอร์''' (middler) คือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของบางประเทศ ที่ระดับ[[มหาวิทยาลัย]]มีสอน 5 ปี
* '''ซีเนียร์''' (senior) คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้าย
* '''ซูเปอร์ซีเนียร์''' (super senior) หรือ '''ซูเปอร์''' เป็นนักศึกษาที่ใช้เวลาการเรียนมากกว่าปกติ (มากกว่า 4 ปีปกติ) เรียกกันอีกอย่างว่า ''เด็กโค่ง''
13,440

การแก้ไข