ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปาน พึ่งสุจริต"

แก้ชื่อคู่สมรส จากผ่องพรรณ เป็นสาวิตรี
(แก้ชื่อคู่สมรส จากผ่องพรรณ เป็นสาวิตรี)
| death_date = {{วันตายและอายุ|2557|7|4|2489|11|21}}
| death_place = กรุงเทพมหานคร
| spouse = ผ่องพรรณสาวิตรี พึ่งสุจริต
| religion =
| party = [[พรรคมาตุภูมิ|มาตุภูมิ]]
ผู้ใช้นิรนาม