ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหาโพธิวงศาจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''พระมหาโพธิวงศาจารย์''' เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรอง...)
 
'''พระมหาโพธิวงศาจารย์''' เป็น[[สมณศักดิ์]][[พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]]รูปหนึ่งในฝ่าย[[มหานิกาย]]
 
== ฐานานุกรม ==
สมัยที่สมณศักดิ์ '''พระมหาโพธิวงศาจารย์''' เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง '''ชั้นสัญญาบัตร''' ผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์สามารถแต่งตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ
* พระครูปลัดนิพัทธโพธิพงศ์
* พระครูวินัยธร
* พระครูธรรมธร
* พระครูสังฆรักษ์
* พระครูสมุห์
* พระครูใบฎีกา
ต่อมา เมื่อมีการยกฐานะเป็น'''ชั้นหิรัญบัฎ''' ผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์สามารถแต่งตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป คือ
* พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ไพบูลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก
* พระครูวินัยธร
* พระครูธรรมธร
* พระครูวิจิตรสรคุณ พระครูคู่สวด
* พระครูวิบูลสรภัญ พระครูคู่สวด
* พระครูสังฆรักษ์
* พระครูสมุห์
* พระครูใบฎีกา
 
== ผู้ดำรงสมณศักดิ์ที่ "พระมหาโพธิวงศาจารย์" ==
1,829

การแก้ไข