ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานานุกรม"

== ฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช ==
; [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)]]
; '''ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป คือ'''<ref name=":0" />
;* '''พระมหาคณิสร''' ''พุทธศาสนิกนิกรปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาสถาวีรกิจการี นายกบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดขวา
;* '''พระจุลคณิศร''' ''สัทธรรมนิติธรมหาเถราธิการ คณกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดซ้าย
{{Col-begin}}
{{Col-2}}
 
; [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)]]
ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป คือ<ref name=":0">http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25172560/AB/106005/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๖๕ข วันที่ ๒๒๑๒ มิถุนายนกุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ ฉบับพิเศษ๒๕๖๐ หน้า -</ref>
* '''พระมหาคณิศร''' ''พุทธศาสนิกนิกรปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาสถาวีรกิจการี นายกบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดขวา
* '''พระจุลคณิศร''' ''สัทธรรมนิติธรมหาเถราธิการ คณกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดซ้าย
2,534

การแก้ไข