ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศิลาแลง"

เพิ่มขึ้น 227 ไบต์ ,  15 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขของ 58.147.4.25 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Liger
(ย้อนการแก้ไขของ 58.147.4.25 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Liger)
 
== การเกิด ==
ศิลาแลงเกิดขึ้นได้ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ฝนตกมาก แต่แล้งนานด้วย ในฤดูฝนน้ำใต้ดินมีระดับสูง ทำให้ท่วมตอนบนของชั้นดิน (ซึ่งต่อไปกลายเป๋็นศิลาแลง) ระหว่างนั้น น้ำฝนจะละลายเอาสารประกอบ[[อะลูมิเนียมออกไซด์]]เอาไว้ เมื่อถึงหน้าแล้ง น้ำใต้ดินลดระดับต่ำลง ก็พาเอาสารประกอบอะลูมิเนียมลงไปสู่ที่ต่ำ เวลานานเข้า วัสดุบริเวณด้านบนจึงมีสารประกอบ[[เหล็กออกไซด์]]มากขึ้น และมักรยบับยาสยนสาะเนย้ทรนยรวมกันเป็นกลุ่ม จึงเกิดเป็นโพรงว่าง ยรันริ่ทร้สาว่รนเรน้เป็นทางให้น้ำใต้ดินซึมขึ้นลงได้ง่ายขึ้น รเนพี้อิหริร้เรีฟดืริอารกเรี้เร้รพเเร้ร้เเร้เนเนรเเนเดรี้นรีกดัเดและชะสารประกอบอะลูมิเนียมออกไซด์ออกไปเร็วด้วย ทำให้ศิลาแลงมีลักษณะเด่น คือ มีรูพรุนทั่วไป และเนื้อเป็นสารประกอบเหล็กออกไซด์มากกว่าอะลูมิเนียมออกไซด์
พำคีถถยรน ตะคตัคีคีต ตุคถตีถีตคพัถ ตัน
 
== ประเภทของศิลาแลง ==