ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาศรีสุนทรโวหาร"

ย้อนการแก้ไขของ BooBeeGon (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Npnan
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ย้อนการแก้ไขของ BooBeeGon (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Npnan
บรรทัด 2:
* [[พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)]] (พ.ศ. 2364-2434)
* [[พระยาศรีสุนทรโวหาร (ฟัก สาลักษณ)]]
* [[มหาเสวกโท พระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ)|พระยาศรีสุนทรโวหาร (กมล สาลักษณ)]]
* [[พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ)|มหาเสวกตรี พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ)]] (พ.ศ. 2424-2466)
 
[[หมวดหมู่:บรรดาศักดิ์ชั้นพระยา|ศรีสุนทรโวหาร]]