ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นายกรัฐมนตรีกัมพูชา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล ตำแหน่งทางการเมือง
| post = นายกรัฐมนตรี<br>ราชอาณาจักรในพระราชาณาจักรกัมพูชา<br>
| insignia =Coat_of_arms_of_Cambodia.svg
| insigniasize = 125px
| appointer = [[พระมหากษัตริย์กัมพูชา]]
| termlength = 5 ปี<ref>{{cite web|url=http://www.rfa.org/english/news/cambodia/assets-04012011163501.html|title=Hun Sen Declares Assets|publisher=Radio Free Asia|date=1 April 2011|accessdate=22 May 2014}}</ref> <br>
| formation = [[18 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2488]]1945
| succession =
| inaugural = [[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ]]
}}
 
'''นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา''' ({{lang-km|នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ''นายกรฎฺฐมนฺตฺรีกมฺพุชา''}}:) Neaเรียกอย่างเป็นทางการว่า Yuok'''นายกรัฐมนตรีในพระราชาณาจักรกัมพูชา''' Roth({{lang-km|នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Montrei Kampuchea''นายกรฎฺฐมนฺตฺรีไนพฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา''}}) เป็น[[หัวหน้ารัฐบาล]]ของ[[ประเทศกัมพูชา]] นายกรัฐมนตรียังเป็นประธานของคณะรัฐมนตรีและเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของรัฐบาลกัมพูชา นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและจะได้รับการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ นายกรัฐมนตรีได้รับการเลือกตั้งมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งห้าปี ตั้งแต่ปี 1945 มีนายกรัฐมนตรี 36 คน<ref>{{cite web|url=http://www.phnompenhpost.com/post-weekend/pm-office-first-held-power-pol-pot%E2%80%99 |title=PM office 'first held power with Pol Pot |date=23 August 2014 |accessdate=23 August 2014 |publisher=[[The Phnom Penh Post]]}}</ref>
 
นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 1998 เป็น[[ฮุน เซน]]ของ[[พรรคประชาชนกัมพูชา]] เขาเคยดำรงตำแหน่งเมื่อ 1985-1993 และเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สอง เมื่อ 1993 และ 1998 ฮุน เซนได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในปี 1998 นอกจากนี้ฮุนเซนยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด
19,136

การแก้ไข