ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพบกไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== ส่วนกำลังรบ ===
* '''[[กองทัพภาคที่ 1]] (ทภ.1)''' รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตั้งกองบัญชาการที่[[กรุงเทพมหานคร]] หน่วยรบที่สำคัญ คือ
** [[กองพลที่ 1 รักษาพระองค์]] (พล.1 รอ.) ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล พื้นที่ภาคกลางตั้งแต่[[จังหวัดสมุทรปราการลพบุรี]] ยาวไปจนถึง[[จังหวัลสุพรรณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์]] ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
** [[กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์]] (พล.ร.2 รอ.) เป็นกองพลทหารราบยานเกราะ รับผิดชอบชายแดนด้านตะวันออก ชายแดนไทย-กัมพูชา และพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรี นครนายกทั้งหมด ตั้งอยู่ที่ค่ายพรหมโยธี [[จังหวัดปราจีนบุรี]]
** [[กองพลทหารราบที่ 9]] (พล.ร.9) รับผิดชอบชายแดนด้านตะวันตก ยาวไปจนถึงจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรสีห์ [[จังหวัดกาญจนบุรี]]
** [[กองพลทหารราบที่ 11]] (พล.ร.11) เป็นกองพลสำรอง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา [[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]
** [[กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์]] (พล.ม.2 รอ.) ตั้งอยู่ใน[[เขตพญาไท]] กรุงเทพมหานคร
* '''กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)''' รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสุรนารี [[จังหวัดนครราชสีมา]] หน่วยรบที่สำคัญ คือ
** [[กองพลทหารราบที่ 5]] (พล.ร.5) ดูแลพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ตั้งอยู่ที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
** [[กองพลทหารราบที่ 15]] (พล.ร.15) ดูแลพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เดิมเป็นกองพลหนุน แต่จัดตั้งเป็นกองพลมาตรฐานหลังเกิดปัญหา[[ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย]] เดิมใช้ชื่อว่ากองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากรแห่งชาติ ที่ตั้งเดิมอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลหนองแก [[อำเภอหัวหิน]] [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์]] ปัจจุบันย้ายมาที่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
* '''[[หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ]] (นสศ.)''' ตั้งกองบัญชาการอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี [[จังหวัดลพบุรี]] รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับสงครามพิเศษ หน่วยรบที่สำคัญ คือ
** [[กองพลรบพิเศษที่ 1]] (พล.รพศ. 1) มีที่ตั้งอยู่ในค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี
** [[กรมรบพิเศษที่ 2]] (รพศ. 2) ตั้งอยู่ในค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี
 
=== ส่วนสนับสนุนการรบ ===
* ''' กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.) ''' ดูแลพื้นที่ทั่วประเทศไทย มีที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายพิบูลสงคราม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
* '''กองพลทหารช่าง (พล.ช) ''' ดูแลพื้นที่ทั่วประเทศไทย มีที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
* ''' หน่วยข่าวกรองทางทหาร (ขกท.) '''
* [[กองบัญชาการช่วยรบที่ 1]] (บชร.1) ดูแลด้านการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง พื้นที่ภาคกลาง
** [[มณฑลทหารบกที่ 28]] (มทบ.28)
** [[มณฑลทหารบกที่ 29]] (มทบ.29)
** [[มณฑลทหารบกที่ 20210]] (มทบ.20210)
{{กลาง}}
* '''กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) '''
** [[มณฑลทหารบกที่ 38]] (มทบ.38)
** [[มณฑลทหารบกที่ 39]] (มทบ.39)
** [[มณฑลทหารบกที่ 30310]] (มทบ.30310)
* '''กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) '''
** [[มณฑลทหารบกที่ 41]] (มทบ.41)
 
== สื่อในความควบคุมของกองทัพบก ==
* [[สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก]] เครือข่ายทั่วประเทศ 127 สถานี
* [[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5]] (ททบ.)
* [[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]] (ให้เอกชนเช่าสัมปทาน)
* [[ไทยทีวีโกลบอลเน็ทเวิร์ค|สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค]] (TGN)
* [[โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย]] (ทรท.)
* [[สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก]] เครือข่ายทั่วประเทศ 127 สถานี
 
== ยุทธภัณฑ์ ==
145,117

การแก้ไข