ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเหวย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
การถูกขับจากพระนคร[[ลกเอี๋ยง|ลั่วหยาง]] (洛阳市) ไปยังเมืองฝางนั้น ทำให้หลี่ เจ๋อ มีชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวตลอดมา เพราะปรากฏว่า พระนางอู่ เจ่อเทียน ผู้เป็นมารดา กระทำได้แม้กระทั่งสังหารโอรสธิดาของตัว โดยวางยาฆ่า[[หลี่ หง]] (李弘) พี่ชายของหลี่ เจ่อ ใน ค.ศ. 675 และบีบให้[[หลี่ เสียน]] (李賢) พี่ชายอีกคนของหลี่ เจ๋อ ปลิดชีวิตตนเองใน ค.ศ. 684 ด้วยเหตุนี้ ยามใดที่มีราชสารจากพระนครมาถึง หลี่ เจ๋อ มักหวาดวิตกว่า จะเป็นพระเสาวนีย์สั่งประหารตน จนอยากจะฆ่าตัวตายให้รู้แล้วรู้รอดอยู่เนือง ๆ แต่พระนางเหวย์ผู้เป็นชายาห้ามปรามว่า
 
{{quote|สุขทุกข์เพราะกรรม กังวลไปไย วันหนึ่งก็ตาย ด่วนคิดสั้นทำไม <br> (祸福倚伏,何常之有?岂失一死,何遽如是也!)}}
{{quote|โชคจะดีหรือร้ายนั้นเอาแน่ไม่ได้ ถึงอย่างไรเราก็ต้องตายกันวันหนึ่งอยู่แล้ว จะด่วนคิดสั้นทำไม <br> (There is no set pattern to bad and good fortune. Since we will all die one day anyway, why hasten death?)}}
 
ความที่พระนางเหวย์ชายาคู่ใจคอยเคียงข้างเสมอนั้น ทำให้หลี่ เจ๋อ รักและเคารพพระนางเหวย์มาก ครั้งหนึ่ง ตรัสกับพระนางว่า
19,138

การแก้ไข