ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่"

→‎เครื่องราชอิสริยาภรณ์: ให้ตรงกับความจริง
(ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม ตามเจตนารมย์ของเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่)
(→‎เครื่องราชอิสริยาภรณ์: ให้ตรงกับความจริง)
 
== วัยเยาว์ ==
เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่[[โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย]] และ[[โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย]] ก่อก่อนจะถูกส่งเข้าไปเรียนต่อที่[[โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย]] ขณะที่อายุได้ 12 ปี จวบจนอายุ 16 ปี ก็ย้ายไปศึกษาที่[[เอดินบะระ|เมืองเอดินบะระ]] [[ประเทศอังกฤษ]] เป็นเวลา 3 ปี แล้วจึงย้ายมาศึกษาต่อที่ College of Aeronautical and Automobile Engineering, Chelsea [[กรุงลอนดอน]] จนกลายเป็นวิศวกรการบิน และเป็นนักบินสมัครเล่น
 
== กลับมาทำงานที่เมืองไทย ==
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ต.จ.|2536}} สืบตระกูลราชสกุล เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/057/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 110 ตอนที่ 57 วันที่ 3 พฤษภาคม 2536</ref>
 
==ราชตระกูล==
ผู้ใช้นิรนาม