ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

==== ระบบสารสนเทศ ====
[[ไฟล์:OutmahaT.JPG|300px|thumb|ด้านนอกอาคารมหาธีรราชานุสรณ์]]
ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 สถาบันวิทยบริการ(สำนักงานวิทยทรัพยากร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานแรกของ[[ประเทศไทย]]<ref>"[http://www.nectec.or.th/users/htk/milestones-th.html ความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย]". สืบค้น 2259-12-15</ref> ที่เชื่อมต่อระบบ[[อินเทอร์เน็ต]]เต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ทุก ๆ แขนงแก่บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปที่สนใจอีกทั้งเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญของการศึกษาวิจัยในองค์กร<ref>"[httphttps://cuirsites.cargoogle.chula.ac.thcom/handlesite/123456789krupratum/8488xintexrnet-ni-prathesthiy สถาบันวิทยบริการ 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย]</ref> ด้วยการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ต- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงสามารถขยายบริหารทางวิชาออกไปได้อย่างกว้างขวางkrupratum". ''sites.google.com''. อาทิRetrieved 2016-12-14.
</ref><ref>"[http://pirun.ku.ac.th/~b5311001585/page3.html page3]". ''pirun.ku.ac.th''. Retrieved 2016-12-14.</ref> สร้างความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ทุก ๆ แขนงแก่บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปที่สนใจอีกทั้งเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญของการศึกษาวิจัยในองค์กร<ref>[http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8488 สถาบันวิทยบริการ 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558]</ref> ด้วยการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงสามารถขยายบริหารทางวิชาออกไปได้อย่างกว้างขวาง อาทิ
 
* '''เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(Chulalinet)''' [https://library.car.chula.ac.th/ เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด]เป็นระบบเครือข่ายห้องสมุดบนอินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นห้องสมุดอัตโนมัติแห่งแรกของประเทศไทย ระบบนี้ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดทุกแห่งภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ช่วยให้บุคลากร นิสิตและประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทันทีที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
331

การแก้ไข