ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การลู่เข้าสัมบูรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: ในทางคณิตศาสตร์ '''การลู่เข้าสัมบูรณ์''' (absolute convergenc) ของอนุกรมหร...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ในทาง[[คณิตศาสตร์]] '''การลู่เข้าสัมบูรณ์''' (absolute convergencconvergence) ของ[[อนุกรม]]หรือ[[ปริพันธ์]]ใดๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผลลัพธ์ของ[[ค่าสัมบูรณ์]]ของตัวบวกหรือปริพัทธ์ (integrand) นั้นมีค่าอยู่ใน[[เซตจำกัด]] คุณสมบัติของการลู่เข้าสัมบูรณ์เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการจัดเรียงใหม่ของผลคูณของผลบวก
 
หากจะระบุให้เจาะจงกว่านี้ กำหนดให้อนุกรม <math>\sum_{n=0}^\infty a_n</math> จะเรียกได้ว่าลู่เข้าสัมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ <math>\sum_{n=0}^\infty \left|a_n\right| < \infty</math>
130,983

การแก้ไข