ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสุพรรณบุรี"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
(แยกส่วนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ออกจากระดับอุดมศึกษา, เพิ่มรายชื่อสถาบันระดับอาชีวศึกษา)
* [[พระเทพมหาเจติยาจารย์]] (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ) [[วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร]]
* [[พระเทพวุฒาจารย์]] (เปลื้อง คงฺคสุวณฺโณ) [[วัดสุวรรณภูมิ]]
* [[พระเทพสุวรรณโมลีธรรมพุทธิมงคล]] (สอิ้ง สิรินนฺโท) [[วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร]]
* [[พระเทพวิสุทธิโมลี]] (อุทัย อุทโย) [[วัดพระพิเรนทร์]]
* [[พระเทพคุณาธาร]] (ผล ชินปุตฺโต) [[วัดพระพิเรนทร์]]
447

การแก้ไข