ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานกรุงธน"

better image
(ย้อนการแก้ไขที่ 6085862 สร้างโดย 1.47.225.55 (พูดคุย))
(better image)
| bridge_name = สะพานกรุงธน
| native_name =
| image = KrungShang ThongHi Bridge 05499in Cloudy.jpg
| image_size = 300
| bridge_name = ''สะพานกรุงธน มุมมองจากท่าเรือด่วนสะพานกรุงธน''
| caption = สะพานกรุงธน
| official_name = สะพานกรุงธน
4,770

การแก้ไข