ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์แสนซ้าย"

(เพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*อิ่นคำลือ
*อุตรพงศ์
*มหายศปัญญา ต้นสกุล คือ เจ้าบุรีรัตน์ (หนานมหายศ) เจ้าบุรีรัตน์[[นครรัฐแพร่|นครแพร่]] ผู้ได้รับพระราชนามสกุลคือ รองอำมาตย์เอก [[พระยาบุรีรัตน์ (น้อยหนู มหายศปัญญา)]]นัดดา บุตรเจ้าบุรีรัตน์ (หนานปัญญา)
*วราราช
*ใยญาณ
*เมืองพระ
*ดอกไม้
*สารศิริวงศ์ ต้นสกุล คือ เจ้าสุริยะจางวาง โอรส[[เจ้าหลวงพิมพิสาร]]
*สารศิริวงศ์
*หัวเมืองแก้ว
*รัตนวงศ์
883

การแก้ไข