ผลต่างระหว่างรุ่นของ "7 มิถุนายน"

* [[พ.ศ. 2501]] (ค.ศ. 1958) - [[สุรเกียรติ์ เสถียรไทย]] นักการเมืองชาวไทย
* [[พ.ศ. 2501]] (ค.ศ. 1958) - [[พรินซ์]] นักร้อง/นักดนตรี ชาวอเมริกัน
* [[พ.ศ. 2515]] (ค.ศ. 1972) - [[ธนากร โปษยานนท์]] นักแสดงชาวไทย
* [[พ.ศ. 2516]] (ค.ศ. 1973) - [[นุสบา วานิชอังกูร]] นักแสดงชาวไทย
* [[พ.ศ. 2516]] (ค.ศ. 1973) - [[โหน่ง ชะชะช่า]] นักแสดงตลกชาวไทย
ผู้ใช้นิรนาม