ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''วัดราชสิทธาราม''' เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร<ref>...)
 
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
| full_name = วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
| common_name = วัดพลับ
| image_temple =
| short_describtion =
| type_of_place = พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
| branch = [[เถรวาท]] [[มหานิกาย]]
| special_things =
| principal_buddha = [[พระพุทธจุฬารักษ์]]
| important_buddha =
| abbot = [[พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ (พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ)]]
| venerate =
| pre_road =
| road_name =
| sub_district = [[แขวงวัดท่าพระ]]
| district = [[เขตบางกอกใหญ่]]
| province = [[กรุงเทพมหานคร]]
| zip_code =
| tel_no =
| pass_buses =
| pass_boats =
| pass_rails =
| open_time =
| entrance_fee =
| shouldnt_miss =
| activities =
| local_tourguide =
| foods_beverages =
| do_not_do =
| photography =
| car_parks =
| local_attraction =
| website = http://www.somdechsuk.org/
| footnote =
}}
'''วัดราชสิทธาราม''' เป็น[[พระอารามหลวง]]ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/A/284.PDF ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง], เล่ม 32, ตอน 0 ก, 3 ตุลาคม 2458, หน้า 290</ref> เดิมเรียกว่า'''วัดพลับ''' ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ ซอย 23 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600<ref name="ประวัติ1"/>
 
== พื้นที่ ==
วัดราชสิทธารามมีเนื้อที่ 75 ไร่ ด้านตะวันออกยาว 7 เส้น ติดกับคลองวัด ด้านตะวันตกยาว 6 เส้นเศษ ด้านเหนือยาว 7 เส้น ด้านใต้ยาว 7 เส้น<ref name="ประวัติ1">''ประวัติวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร'', หน้า 1</ref>
 
== ประวัติ ==
'''วัดพลับ''' เป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เริ่มมีความสำคัญขึ้นมาเมื่อ[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]โปรดให้สร้างวัดใหม่อีกแห่งขึ้นติดกับวัดพลับ แล้วโปรดให้รวมเป็นวัดเดียวกัน<ref>{{cite web|title=ประวัติวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร|url=http://www.somdechsuk.org/node/109|publisher=วัดราชสิทธาราม|date= 30 มกราคม 2554|accessdate = 10 เมษายน 2559}}</ref> เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของ[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)|พระญาณสังวรเถร (สุก)]] พระราชาคณะฝ่าย[[วิปัสสนาธุระ]]ที่ทรงเคารพเลื่อมใส<ref>''ประวัติวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร'', หน้า 2</ref> และโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์มาศึกษากรรมฐานกับพระญาณสังวรเถร ทำให้วัดราชสิทธารามเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สำคัญมาแต่ครั้งนั้น<ref>''ประวัติวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร'', หน้า 3</ref> แม้ต่อมาพระญาณสังวรเถรจะได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช ย้ายไปประทับ ณ [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]] ศิษย์ของพระองค์ยังคงสืบทอดกรรมฐานต่อมา
 
ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดให้บูรณะและสร้างเสนาสนะเพิ่มเติม เช่น พระเจดีย์ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ และตำหนักเก๋งจีน และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชสิทธารามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2374 โดยเฉพาะพระเจดีย์นั้นต่อมา[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดให้บูรณะและพระราชทานนามว่า''พระสิริจุมภฏะเจดีย์''<ref>''ประวัติวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร'', หน้า 6</ref>
 
== ลำดับเจ้าอาวาส ==