ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image_map = Amphoe 3119.svg
}}
'''อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์''' [บ้าน-ใหม่-ไช-ยะ-พด] เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดบุรีรัมย์]] ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 95 กิโลเมตร เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพเกษตรเกษตรกรเป็นหลัก แยกตัวออกจาก[[อำเภอพุทไธสง]]เมื่อปี พ.ศ. 2536
 
== ประวัติ ==
 
ต่อมาเมื่อชุมชนบ้าน กม.ศูนย์ ขยายใหญ่ขึ้น คณะกรรมการหมู่บ้านสภาตำบลหนองแวงจึงได้เสนอขอจัดตั้งกิ่งอำเภอใหม่อีกครั้งในนาม '''กิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์''' เพื่อเป็นเกียรติแก่นายไชยพจน์ผู้เสนอจัดตั้งหมู่บ้าน กม.ศูนย์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยรวมตำบลทองหลาง หนองแวง กู่สวนแตง แดงใหญ่ และหนองเยือง รวม 46 หมู่บ้าน ประชากร 23,970 คน ตั้งกิ่งอำเภอ ณ บ้าน กม.ศูนย์ ตำบลหนองแวง และได้ยกฐานะเป็น '''อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์''' เมื่อปี พ.ศ. 2540
 
{{คำพูด|สองปรางค์กู่หินแกร่งแหล่งผ้าไหม บุญบั้งไฟประเพณีร่วมสืบสาน
 
หนองขอนใหญ่พระพุทโธทัยแต่ก่อนกาล ถิ่นโบราณเมืองพระเจ้าใหญ่ไธสงเดิม}}
 
== ภูมิศาสตร์ ==
 
=== โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.) ===
* [[โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม]]
 
== ธนาคาร ==
140,517

การแก้ไข