ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การคลังสินค้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|รหัสภูมิภาค =
|บุคลากร =
|งบประมาณ = 51,291655.28212674 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 25582559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25572558/A/069091/117.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25582559] เล่ม 131132 ตอนที่ 6991ก วันที่ 3025 กันยายน 25572558</ref>
|หัวหน้า1_ชื่อ = [[พลตำรวจตรี]] ไกรบุญ ทรวดทรง<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/299/1.PDF</ref>
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานคณะกรรมการบริหาร
|หัวหน้า2_ชื่อ = อมราภรณ์ สันติวงศ์ (รองผู้อำนวยการ)ว่าง
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ (รักษาการ)
|หัวหน้า3_ชื่อ = อมราภรณ์ สันติวงศ์
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
54,355

การแก้ไข