ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมที่ดิน"

เพิ่มขึ้น 485 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า5_ชื่อ = ทรงวุฒิ สายแก้ว
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า6_ชื่อ = ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาวิศวกรรมสำรวจ
| หัวหน้า7_ชื่อ = สุจิต จงประเสริฐ (รองอธิบดี)
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (รักษาการ)
| ประเภทหน่วยงาน = กรม
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม