ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาพิมพิสารราชา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
::* แม่เจ้าไข สมรสกับ เจ้าชัยลังกา ไม่มีบุตร-ธิดา
::* แม่เจ้าเบาะ สมรสกับ เจ้าหัวหน้า มีบุตรธิดา 2 คน
:::1.เจ้าฟองคำ สามีไม่ทราบชื่อ นาม
:::2.เจ้าน้อยทวงศ์ ภรรยาชื่อสมรสกับแม่เจ้าขันคำ รสเข้ม(ไม่มีบุตรธิดา)
รสเข้ม(ไม่มีบุตรธิดา)
::* แม่เจ้าอินทร์ลงเหลา สมรสกับ เจ้าหนานศรีทิ (เจ้านายเมืองน่าน) มีบุตรธิดา 3 คน
:::1.เจ้าศรีเมือง
:::2.แม่เจ้าฟอง บรรเลง สมรสกับนายหนานแสน บรรเลง
:::3.แม่เจ้าแก้ว เหลี่ยมเพชร
::* เจ้าเทพวงศ์ หรือ[[เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์]] เจ้าหลวงผู้ครองนครแพร่ องค์สุดท้าย
 
*'''แม่เจ้าคำใย้''' มีโอรส 1 องค์ คือ
::* เจ้าสุริยะจางวาง สมรส 4 ครั้ง
:::*สมรสครั้งที่1 กับแม่เจ้าสุชาดา (ไม่มีบุตรธิดา)
:::*สมรสครั้งที่2 กับนางฟองแก้ว มีธิดา 1 คน คือ
::::1. เจ้าบุญนำ วังซ้าย (สารศิริวงศ์)
:::*สมรสครั้งที่3 กับนางเป็ง มีบุตร 1 คน คือ
::::1. เจ้าน้อย สารศิริวงศ์
:::*สมรสครั้งที่4 กับนางแก้ว มีบุตร 1 คน คือ
::::1. เจ้าน้อยเป็ดนอยเป็ด สารศิริวงศ์
 
==อ้างอิง==
789

การแก้ไข