ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดอน ปรมัตถ์วินัย"

ในปี[[พ.ศ. 2523]] นายดอนดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้ากองนโยบายเศรษฐกิจ และการเงิน และหัวหน้ากองพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม สำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย โดยเริ่มทำงานเกี่ยวกับปัญหา[[สงครามกัมพูชา–เวียดนาม]]
 
ต่อมาในปี[[พ.ศ. 2524]] นายดอนได้รับแต่งตั้งให้เป็น เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ [[บอนน์|กรุงบอนน์]] [[ประเทศเยอรมนีตะวันออก|สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี]] ''หรือเยอรมนีตะวันออก'' และเป็นที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบอนน์ ในปี[[พ.ศ. 2527]]
 
ปี [[พ.ศ. 2528]] นายดอนกลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง ก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ [[ลอนดอน|กรุงลอนดอน]] เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกในปี [[พ.ศ. 2531]] [[พ.ศ. 2534]] และ [[พ.ศ. 2535]] ตามลำดับ
1,137

การแก้ไข