ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดวงจีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(clear copyvio issu)
 
5) เพื่อหลีกเลี่ยงกระทำการในวันไม่ดี โดยใช้หลักการ ก่อเกิด และบั่นทอน พิจารณา
 
เวปไซด์ที่เกี่ยวข้อง www.fengshui-hitech.com
[http://www.fengshui-hitech.com/ ชมรมฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย]
ผู้ใช้นิรนาม