ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ละเมียน บุณยะมาน"

ย้อนกลับไปรุ่นก่อนโดนก่อกวน
(ย้อนการแก้ไขของ 1.47.106.212 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 1.47.11.240)
(ย้อนกลับไปรุ่นก่อนโดนก่อกวน)
<!----------เกิด/ถึงแก่อสัญกรรม---------->
| birth_date = [[19 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2462]]
| birth_place =[[อำเภอหาดใหญ่]] [[จังหวัดสงขลา]]
| death_date = {{วันตายและอายุ|2551|1|26|2462|12|19}}
| death_place = [[โรงพยาบาลสงขลานครินทร์]]
<!----------พรรค---------->
| party =
| spouse = นางรัชนี บุณยะมาน
}}
'''ร้อยเอกละเมียน บุณยะมาน''' ([[19 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2462]] - [[26 มกราคม]] [[พ.ศ. 2551]]) อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา]] และ อดีต[[สมาชิกวุฒิสภา]]
 
== ประวัติ ==
ร้อยเอกละเมียน บุณยะมาน เกิดเมื่อวันที่ [[19 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2462]]<ref>[http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000002983/info/vote เป็นบุตรของศูนย์ข้อมูลนักการเมือง]</ref> สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จาก [[โรงเรียนนายประสพร้อยพระจุลจอมเกล้า]] และนางสนองเนตร บุณยะมานนิติศาสตรบัณฑิต ในพี่น้องจาก 8[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] คนสมรสกับนางรัชนี บุณยะมาน
<ref>[http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000002983/info/vote ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง]</ref> สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จาก [[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] และ นิติศาสตรบัณฑิต จาก [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] สมรสกับนางรัชนี บุณยะมาน ธิดาของ พันตำรวจตรี [[สงกรานต์ อุดมสิทธิ์]] และนางไข่มุกด์ อุดมสิทธิ์ มีธิดา 4 คน
 
ร้อยเอกละเมียน เสียชีวิต เมื่อวันที่ [[26 มกราคม]] [[พ.ศ. 2551]] ด้วยโรคติดเชื้อกระแสโลหิต สิริอายุ 88 ปี <ref>[http://www.gotoknow.org/posts/76289 อาลัย: ร.อ. ละเมียน บุณยะมาน]</ref>
 
== งานการเมือง ==
 
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519]] [[จังหวัดสงขลา]] สังกัด[[พรรคชาติไทย]]
 
== ประสบการณ์ ==
*นายกกรรมการ[[ธนาคารมหานคร]]
*กรรมการ[[ธนาคารมหานคร]]
*กรรมการ[[ธนาคารไทยพาณิชย์]]
*กรรมการ[[ธนาคารนครหลวงไทย]]
*กรรมการ[[ธนาคารศรีนคร]]
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]