ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมศักดิ์ ชูโต"

== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ป.ช.}}
{{ม.ว.ม.|2523}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/188/36.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖ เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๘๘ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓</ref>
{{ม.ว.ม.}}
 
== อ้างอิง ==
54,124

การแก้ไข