ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมศักดิ์ ชูโต"

สมศักดิ์ ชูโต ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2516|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] ในปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติแต่งตั้งขึ้นในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/079/1136.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]</ref> ดำรงตำแหน่งจนครบวาระในปี พ.ศ. 2521
 
ต่อมาในรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (ครม.42) ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/040/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)]</ref> และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง จนกระทั่งในอีก 1 ปีถัดมาจึงถูกปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีดังกล่าว แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลเช่นเดิม
 
สมศักดิ์ ชูโต เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อีกครั้งในปี พ.ศ. 2530<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/069/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]</ref>
54,124

การแก้ไข